Programok

Díszpolgáraink

Kitüntetettjeink


Archívum


2017

Novemberi Macskabál

86

2017.11.08

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében.

Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!

Tájékoztató letöltése ITT

Linkeke:
http://irányasereg.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=57LNe8i7ksU
https://www.youtube.com/watch?v=vq6fuGxgcUI

85

2017.11.07

Évnyitó Macskabál

84

2017.09.15

I. Mindszentgodisai Nemzetiségi Gyermeknap az NKA támogatásával

Konyha felújítás

Ez évben mintegy 35 millió forintból megújul a konyha épülete és elkészül a savanyító rész is. A munkák nyár eleje óta folynak és hamarosan befejeződik a beruházás. A külső megszépülés mellett rozsdamentes asztalokra, polcokra cserélődtek a régiek. Elszívó berendezés került a főzőrészbe, ahová főzőüstöt is vásároltunk. A gázpalackok helyett pedig, tartály telepítésével biztonságos gázvezeték rendszer kerül beüzemelésre. A hátsó raktár épületben került kialakításra a tartósító és raktár, melyet már birtokba vehettek a dolgozók.Képek megtekintése ITT

82

2017.09.05

Szennyvízkezelési pályázat

Újabb mérföldkőhöz érkezett falunk fejlődése. A 2016 augusztusában beadott egyedi szennyvízkezelési pályázatot megnyertük. 151 173 570 Ft támogatást ítélt meg a Vidékfejlesztési program Irányító Hatósága. 2018. január 31-ig 128 tisztító berendezés kerül telepítésre és beüzemelésre. Ehhez 11 774 676 Ft önrészt kell biztosítanunk, mely szintén az előzetes tervnek megfelelő. Következő lépés a közbeszerzési eljárás lefolytatása, ami 2-3 hónapot vesz igénybe, ez után megköthető a kivitelezői szerződés és várhatóan a tavasz folyamán a kivitelezés is elkezdődik.Támogatói okirat letöltése ITT

81

2017.09.05

Tájékoztató

Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci programról.

Teljes tájékoztató letöltése ITT

80

2017.05.25

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a

beiratkozás a

2017/2018 nevelési évre

az óvodai csoportba

a beiratkozás időpontja a 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet alapján:

2017. 04. 20-21 (csütörtök, péntek)

reggel 7.00-16.30


A beiratkozás helye: a Mindszentgodisai Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha, Mindszentgodisa, Béke u. 9.

A felvételhez az alábbi iratokat hozzák magukkal:

 • A szülÅ‘ (gondviselÅ‘) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája.

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája.

 • Amennyiben a gyermeket valamelyik szülÅ‘nél elhelyezték, a szülÅ‘i felügyeletet gyakorló szülÅ‘ vagy más törvényes képviselÅ‘ személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselÅ‘ esetén a gyámhivatal gyámrendelÅ‘ határozata.

 • Az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás, oltási könyv.

 • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.

 • Amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, magyar állampolgárságát és vagy itt tartózkodását, valamint óvodai ellátását lehetÅ‘vé tevÅ‘ dokumentum (anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, szülÅ‘ tartózkodási engedélye vagy munkavállalási engedélye).


Alapító Okiratunknak megfelelően óvodánkban nemzetiségi nevelés is folyik, melynek igényléséről

a szülőnek a megfelelő nyomtatványon a beiratkozáskor nyilatkoznia kell.


Beíratást követően 2016. május 31.-ig a szülő írásbeli tájékoztatást kap a felvétel eredményéről, mely ellen 15 napon belül fellebbezéssel élhet az illetékes jegyzőnél.


Óvodánkba mindazon gyermekek jelentkezését várjuk, akik a 2017–2018-as nevelési évben töltik be harmadik életévüket!

Felhívom mindazon szülők figyelmét arra, hogy a 3. életévüket betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül, amely törvényes következményekkel jár.


Mindszentgodisa, 2017.március 16. Kónyáné Füst Szilvia

óvodavezető79

2017.03.16

Mindszentgodisa

78

2017.03.06

Meghívó

M E G H Í V Ó


Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13.-án (hétfőn) 15.00 órakor tartandó testületi ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal

Napirendi pontok:

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

Mindszentgodisa, 2017. február 08.

Megyeri Vilmos sk.

polgármester

77

2017.02.10

Meghívó

M E G H Í V Ó


Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 02.-án (csütörtökön) 14.00 órakor tartandó testületi ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal


Napirendi pontok:

 1. Az anyakönyvi eljárásokról szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

 1. Polgármester illetményének változása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

 1. Polgármester szabadságtervének elfogadása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Mindszentgodisai Német Nemzetiséggel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Mindszentgodisai Roma Nemzetiséggel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Döntéshozatal orvosi ügyelet támogatásáról

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Döntéshozatal „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázat benyújtásáról

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. 0180/2 hrsz. belterületté nyilvánítása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Egyebek


Mindszentgodisa, 2017. január 27.

Megyeri Vilmos sk.

polgármester

76

2017.01.27

Tájékoztató

Fennmaradási és használati engedélyt kell kérnie a Kormány rendelete szerint minden háztartásnak aki saját kúttal rendelkezik, bármilyen régi is az. A melléklet tartalmazza a szükséges tudnivalókat és feladatokat


Melléklet letöltése ITT

75

2017.01.20

2016

Sümegi Pista bácsi is belépett a 90-esek klubjába.

Barátai kis ünnepség keretében köszöntötték Sümegi Istvánt 90. születésnapja alkalmából november 5-én, melyet lánya Erzsi és unokája Eszter szervezett. Megyeri Vilmos polgármester köszöntője utána, Ranyhóckiné Ács Andrea jegyző az Önkormányzat és Nidermayer Józsefné a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében adták át ajándékukat.


Fényképalbum megtekintése ITT

74

2016.11.12

Meghívó

73

2016.11.07

Felhívás

A Képviselő-testület nevében tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. szeptember 13-án megnyitjuk a Godisai falurészben (Petőfi u. 56. – volt „rongyos”- épületben) a Szociális Fürdőt és Mosodát!


Nyitva tartás rendje:


Hétfő: Szünnap

Kedd: 10.00 – 16.00

Szerda: 12.00 – 16.00

Csütörtök: 10.00 – 16.00

Péntek: 12.00 – 18.00

Szombat: 08.00 – 12.00

Vasárnap: Szünnap


Szociális fürdő:


Díja: 50,- Ft/fő

A fürdő használata 1 fő részére maximum 10 perc időtartamra vehető igénybe.

Tisztálkodó szereket és törölközőt az igénybe vevőnek kell hoznia.


Mosoda:


Díja: 100,- Ft/adag

A mosógépet csak az intézmény alkalmazottja kezelheti. Mosószert és öblítőt az önkormányzat biztosít.

A ruhaneműket kérjük mosás előtt szétválogatni (külön fehérek, külön a színesek). Maximum mosási mennyiség adagonként 6 kg.

72

2016.09.08

Falunap 2016

70

2016.06.22

Tájékoztató

A Mindszentgodisai Sportegyesület a Mindszentgodisa, Kossuth u. 62. szám alatti kondicionáló termének szolgáltatásait Flabélos alakformáló mozgásterápiás orvostechnikai eszköz működtetésével bővítette.


A szolgáltatás igénybe vehető: H, K, Sze, Cs: 16.00-18.00

P: 17.00-18.00 óra között,

mely nyitvatartási idő a későbbiekben az igényeknek megfelelően változhat.


Előzetes bejelentkezés szükséges, melyet Orsós Jánosnénál (Erika) a 06 30 348 50 55-ös telefonszámon lehet megtenni.


Áraink:

1 alkalom (10 perc) 150,-Ft

Bérlet:

10 alkalom (10x10 perc) 1.300,-Ft

20 alkalom (20x10 perc) 2.600,-Ft


A készüléket lapos talpú papucsban vagy zokniban szabad használni. Váltópapucs a helyszínen nem áll rendelkezésre, ezért aki abban szeretné használni, hozzon magával.

69

2016.05.26

Mindszentgodisa SE új szakosztálya

A Mindszentgodisa SE új szakosztály nyitását tervezi 2016-ban. Bubori Antal birkózó, edző vezetésével településünkön is elérhető lesz 2016. március 22-től minden 7-13 éves gyermek számára egy új sportolási lehetőség, a birkózás. Heti 3 alkalommal várja az érdeklődő fiúkat, lányokat a Művelődési Ház nagytermében. Kedden és Csütörtökön délután 5 órától, Pénteken fél 4-től lehet részt venni az edzéseken.


A képek a március 17-i bemutatón készültek a Sásdi és Mindszentgodisai gyerekek részvételével.67

2016.03.21

Hirdetmény

HIRDETMÉNY


A Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde

OM azonosító: 027033

Beiratkozás a

2016/2017 nevelési évre

az óvodai és az egységes óvoda-bölcsődei csoportba

a beiratkozás időpontja a 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet alapján:

2016. 04. 20-22 (szerda, csütörtök, péntek)

a pótbeiratkozás időpontja: 2016.05.10. (kedd)

reggel 7.00-16.30


A beiratkozás helye: a Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Mindszentgodisa, Béke u. 9.

Az intézmény felvételi körzete: Bakóca, Kishajmás, Kisbeszterce és Mindszentgodisa.

A felvételhez az alábbi iratokat hozzák magukkal:

 • A szülÅ‘ (gondviselÅ‘) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája.

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája.

 • Amennyiben a gyermeket valamelyik szülÅ‘nél elhelyezték, a szülÅ‘i felügyeletet gyakorló szülÅ‘ vagy más törvényes képviselÅ‘ személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselÅ‘ esetén a gyámhivatal gyámrendelÅ‘ határozata.

 • Az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás, oltási könyv.

 • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.

 • Amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, magyar állampolgárságát és vagy itt tartózkodását, valamint óvodai ellátását lehetÅ‘vé tevÅ‘ dokumentum (anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, szülÅ‘ tartózkodási engedélye vagy munkavállalási engedélye).


Alapító Okiratunknak megfelelően óvodánkban nemzetiségi nevelés is folyik, melynek igényléséről

a szülőnek a megfelelő nyomtatványon a beiratkozáskor nyilatkoznia kell.


Beíratást követően 2016. május 31.-ig a szülő írásbeli tájékoztatást kap a felvétel eredményéről, mely ellen 15 napon belül fellebbezéssel élhet az illetékes jegyzőnél.


Óvodánkba mindazon gyermekek jelentkezését várjuk, akik a 2016–2017-es nevelési évben töltik be második illetve harmadik életévüket!

Felhívom mindazon szülők figyelmét arra, hogy a 3. életévüket betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül, amely törvényes következményekkel jár.


Szeretettel várjuk gyermekeiket!

66

2016.03.20

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

A szociális, valamint a gyermekek védelméről szóló jogszabályok változása következtében 2016. január 1-től Mindszentgodisa községnek, mint székhely településnek, kötelező feladatává vált a családsegítő és gyermekjóléti alapellátás biztosítása. Két fő szociális munkást - Nagyné Messinger Tímea, és Orsós Gyöngyi - alkalmaz az önkormányzat, akik megkezdték a munkát a Közös hivatalhoz tartozó hét településen. Az elérhetőségek menüpontban megtalálható a szociális munkások munkarendje és szolgálati elérhetősége.

65

2016.01.22

2015

Közmeghallgatás

64

2015.11.20

Elkészült az óvodai tornaszoba!


A képviselő-testület nevében örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy óvodánk életében nagy lépést tettünk a mai kor elvárásainak terén.


A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.5. pont szerinti Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása jogcímén a Mindszentgodisa Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett a 247601 igénylési azonosítójú pályázatában foglaltakat figyelembe véve, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült. A támogatás összege 26 042 792.- Ft, mely a beruházás mértékének 95 %-a és 5 % önerőt kellet az önkormányzatnak ehhez biztosítania. A beruházás 2015. augusztus 04-én kezdődött meg. A bővítés 2015. november 18-i műszaki átadással elkészült és megkezdődött a használatba vételi eljárás. A bővítésnek köszönhetően az óvoda nem csak az egészséges életmódra nevelés terén tett nagy lépést előre, hanem lehetőség nyílott egy harmadik csoportszoba kialakítására, így a férőhely, azaz a befogadható gyermekek létszáma is bővült. Köszönet illeti a kivitelező MIND-Ép Kft-t a gyors és precíz munkáért. Köszönjük továbbá Miltner Andrásnak a műszaki ellenőri szakszerű és a szabványokat betartató munkáját. A berendezkedés és használatbavételi engedélyezés után a gyermekek hamarosan birtokba vehetik az új létesítményt.

63

2015.11.18

Sajtóközlemény

62

2015.09.04

Ösztöndíjpályázat 2016

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója"A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírás

61

2015.09.01

Falunap

60

2015.06.21

Ruhaosztás

Mindszentgodisai Roma Kisebbségi Önkormányzat 2015.06.10. –én szerdán, ruhaosztást szervezett a Máltai Szeretetszolgálat segítségével. Ezen az eseményen sokan részt is vettek.59

2015.06.14

Pályázati Kiírás

Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról szóló 7/2015.(V.12.) sz. önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki Mindszentgodisai állandó lakosú nagykorú egyedülálló magánszemély, illetőleg család településen történő lakáshoz jutásának vissza nem térítendő, természetbeni támogatására.


Pályázat letöltése ITT
Kérelem letöltése ITT

57

2015.05.12

Labdarúgás

Új szerelést kapott a Mindszentgodisa SE futball csapata Vermeulen Petrus Wilhelmus jóvoltából, melyet április 12-én öltött magára először a csapat és 13:1 arányú győzelemmel köszönte meg a törzsszurkolói ajándékot.

56

2015.04.16

Március 15.

Mindszentgodisa Községi Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848/49-es szabadságharc emlékére rendezett ünnepségre, melyet2015. március 13-án (pénteken)
14:00 órakor
tartunk a Művelődési Házban.Programok:

 • Ãœnnepi beszédet mond Nidermayer József alpolgármester
 • Mindszentgodisa Óvoda nagycsoportosainak és a Mindszentgodisai Általános Iskola 3-4. osztályos tanulóinak ünnepi műsora
 • Mindszentgodisa község díszpolgári cím átadása
 • Mindszentgodisa községért kitüntetÅ‘ cím adományozása

55

2015.03.09

Labdarúgás

A Mindszentgodisai labdarúgó csapat ez évben is részt vett a Szigetvári terem labdarúgó tornán ahol harmadik helyezést értek el.
Gratulálunk a csapatnak!

12

2015.02.29

Felhívás

11

2015.02.17

Hírdetmény

10

2015.02.14

Felhívás

Újévi macskabál

8

2015.01.14

2014

Itt járt a Télapó

Ez évben is eljött a Mikulás Mindszentgodisára. 170 gyereknek, 0-tól 14 éves korig hozott csomagot, melyet a Községi-, a Német- és Cigány Nemzetiségi Önkormányzatok segítségével állított össze. A gyerekek műsorral köszöntötték, majd néhány keresetlen szó kíséretében kiosztotta segédeivel az ajándékot.

54

2014.12.11

Mikulás váró Ünnepség

53

2014.11.29

Megemlékezések

Megemlékezések az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján

Német Nemzetiségi Önkormányzatunk nagyszabású emléknapot szervezett az I. világháború kitörésének centenáriumi évében, 2014. november 9-én.Településünk mindhárom részében (Godisán, Gyümölcsényben, Felsőmindszenten) az I. világháborús emlékműveknél színvonalas műsorral résztvevők a (Mindszentgodisai Zenebarátok Kórusa, Bajnai Vivien, Kispál Attila,Markó Mihály, Pintér Gábor), beszédekkel (Megyeri Vilmos, Diószegi Antalné), a Fehérvári Huszárok Egyesülete által delegált tagokkal, katonai tiszteletadással, koszorúzással, az emlékművek megáldásával (Nyúl Viktor plébános) emlékeztünk a világháború szörnyűségeire, az elesett édesapákra, fiúkra, az ismeretlen hősi halottakra. Az emlékezés sorozat 13 órakor kezdődött Godisán és a 16 órai szentmisével ért véget Felsőmindszenten. A szép délután a Művelődési házban folytatódott, ahol a meghívottak szeretetteljes vendéglátásban részesültek.

Köszönjük Nidermayer Józsefnének, a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének, hogy megszervezte ezt a mindenki számára emlékezetes települési ünnepséget.

52

2014.11.13

Idősek napja

A képviselő-testület köszöntötte az település időskorú lakosait. Megyeri Vilmos polgármester néhány szóval méltatta az idősek szerepét a falu életében. Majd az Örülj a mának c. verset mondta el. A vacsora után apró ajándékkal kedveskedtek Rapp Jánosnak (89) a település legidősebb férfi lakosának és a hölgyek szánt virágot (nem firtatva korukat) jelképesen Bimbó Istvánné, a nyugdíjas klub vezetője vette át. Következett Tóth Éva és Leblan Győző előadói estje, melyet nagy örömmel fogadtak a résztvevők. Jó hangulatban késő estig beszélgettek és fiatalosan mutatták meg, hogy ők a parkett "ördögei" is tudnak lenni.

51

2014.10.28

Október 23

Megemlékezést tartottak műsorukkal az általános iskolások az 1956-os forradalom évfordulóján.

50

2014.10.28

Eskütétel

Letette hivatali esküjét Mindszentgodisa új kéviselő-tetülete és Német Nemzetiségi Önkormányzata.

49

2014.10.18

Óvódások szüreti felvonulása

Az óvódások ez évben is szüreti felvonulással kedveskedtek a szüleiknek és a négy település lakóinak.

48

2014.10.16

Meghívó alakuló ülésre

Október 18-án délután 13 órai kezdettel tartja az újonnan választott Mindszentgodisai Képviselő-testület, Német Nemzetiségi Önkormányzat és Cigány Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülését, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

47

2014.10.16

Meghívó Juliálisra

46

2014.07.03

Tanévzáró 2014

A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a szép diákvilág,
S mint a fecske alkonyati szélben,
Ma szárnyat bont egy sereg diák.


Kevés olyan jeles nap van egy iskola életében, amelyet azonos lelkesedéssel várnak tanárok, és diákok. A tanévzáró ünnepség biztos, hogy ezek közé tartozik. A kiválóan sikerült hagyományos műsoraink (okt. 6, okt. 23-a, márc. 15.) és programjaink (iskolanyitogató, évnyitó, mikulás, karácsonyi műsor, farsang, sport és gyermeknap) mellett a legfontosabb eseményeink voltak a következők:

SZEPTEMBER
Erdei iskola projektnapok a 3. 2. 4. és osztály tanulóinak: Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola - Árpádtető

2 napos élményekkel teli erdei iskolában vehettek részt az 5-6. osztályosok Alsómocsoládon

Úszásoktatáson a 3. osztály tanulói 6*2órában a Pécsi Úszóiskolában voltak

OKTÓBER
35 alsós tanuló a Világszép nádszálkisasszony című előadást nézhette meg a Csiky Gergely Színházban Kaposváron

7-8. osztályosok Pályaválasztási kiránduláson jártak Bonyhádon, ahol üzemlátogatáson vettek részt, majd a "Mi a pálya?" pályaválasztási kiállítás és szakmabemutatón voltak Pécsett

25 felsős tanuló az Óz, a nagy varázsló c. előadást a Pécsi Nemzeti Színházban nézhette meg

DÖK nap - Takarékossági Világnap alkalmából szervezett játékos vetélkedő

NOVEMBER
Adventi kézműves foglalkozások

DECEMBER
Budapesti Karácsonyi Vásár (45 tanuló)

Adventi kézműves vásár

Hamupipőke című előadás Bóbita Bábszínházban (1-3. osztály)

Hókiránynő című előadás Magyarországi Német Színház Szekszárd (4-5. osztály)

JANUÁR
Cinema City Pécs - Belle és Sébastien című film (48 tanuló)

Fizibusz iskolánkban - érdekes, látványos kísérletek

Filharmónia Ifjúsági Hangverseny - Sásd (12 tanuló)

FEBRUÁR
Csiky Gergely Színház Kaposvár - Váradi R. Szabolcs: Továbbisvan c. zenés mesejáték (35 alsós tanuló)

Pécsi Nemzeti Színház - Csajkovszkij: Diótörő c. balett (27 felsős tanuló)

ÁPRILIS
"Tejút. A Te utad az egészséghez" Interaktív előadás iskolánkban a tejfogyasztás fontosságáról, a magyar tejtermékek jó minőségéről, egészséges voltáról.

MÁJUS
Anyák napi műsor - 4. osztály

Madarak és Fák Napja - egész napos kirándulás

JÚNIUS
Gyermeknap – Gyümölcsénybe túráztunk

Környezetvédelmi roadshow - Sásd 3. osztály

Mecsextrém - Felső tagozatosok

Katica tanya Patca - Alsó tagozatosok

Tanulmányi kirándulás - Budapest 4. osztály

Ahhoz, hogy tanulóink minél több programon ingyen, vagy nagyon kis összegért részt tudjanak venni, pedagógusainknak pályázniuk kell, mely nem egyszerű és nem kis munka (jelenleg IPR, Útravaló, Út a szakmaválasztáshoz, Erzsébet tábori pályázataink futnak).

Az érdekesebbnél érdekesebb programok mellett nagyon sok versenyen vettek részt tanulóink ahol igen szép eredményeket értek el.

Országos Fekete István Emlékverseny Nagymáté

"Zselic csücskében" természetismereti túraverseny Kisbeszterce – Bakóca

Glaub Nándorné Területi Vers- és Prózamondó Verseny Mágocs (alsós tanulók) Mesemondó kategória: I. helyezés: Orsós Renátó 3. o. III. helyezés: Orsós Erzséber 4. o. Versmondás: I. helyezés: Orsós Roland 3. o. Különdíj: Kispál Attila 4. o.

Országos Roma Mesemondóverseny Beás kategóriában:I. helyezett: Orsós Norbert 6. o.Magyar kategóriában:I. helyezett: Orsós Renátó 3. o. A Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára „Száll a világ lepkeszárnyon” címmel 3 fordulós irodalmi vetélkedőt hirdetett Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából. IV. helyezett: Batizi Szidónia 5. o.V. helyezett: Bosnyák Dávid és Lukács Lili 5. o.

GÉP-ÉSSZEL Baranyában gépipari szakmaismereti verseny IV. helyezés: Bognár István Ignéczi Gergő Nagy Balázs 7. o

Benedek Elek Mesemondó Verseny Pécs II. helyezés: Lukács Lili 5. o.

Alapműveleti Matematika Verseny Mágocs II. helyezés: Lukács Lili 5. o. Pallagi Attila 6. o.IV. helyezés: Nagy Alexandra 4. o.

Magyar Költészet Napja alkalmából megrendezett körzeti szavalóverseny . I. helyezés: Orsós Roland 3. o. Fenyvesi Virág 1. o Nagy Alexandra 4. o. Orsós Norbert 6. o.
II. helyezés: Lukács Lili 5. o. Bajnai Vivien 7. o.
III. helyezés: Léder Krisztián 1. o. Orsós Erzsébet 4. o. Ignéczi Gergő 7. o.
KÜLÖNDÍJ: Lukács Liza 2. o. Miklós Nikolett Veres Nikoletta Kőszegi Dániel 6.o

Körzeti levelezős német verseny Gödre.
I.he lyezés: Balog Dorina 1. oszt II. helyezés: Bocz Henrietta 1. oszt.
III. helyezés: Nagy Alexandra 4. oszt. IV. helyezés: Lukács Lili 5. oszt.

"Maratoni Mindentudó" – Vásárosdombó

"A kincset szívében hordozza az ember"Csorba Győző Könyvtár 3 fordulós versenye Móra Ferenc életéről és munkásságáról
II. helyezés: Orsós Lajos 4. oszt.
III. helyezés: Sáfrány Hanna, Orsós Erzsébet és Kispál Attila 4. osztály
IV. helyezés: Nagy Alexandra 4. oszt.
VI. helyezés: Kőszegi Richárd 4. oszt.
Dicsérő oklevélben részesült: Lukács Lili, Bosnyák Dániel és Lőrincz Adrián 5. osztályos tanuló, valamint Bajnai Vivien és Bognár István 7. osztályos tanuló

"AHOL SZERETÜNK, OTT AZ OTTHONUNK" című nemzetközi rajzpályázat Dicséretben részesült: Batizi Eszter 2. oszt

Pollack Mihály műszaki szakközépiskola tervezői versenyén Nidermayer Máté IV. helyet érte el

Tanulóink (3 fő 7.o.)Klímaörjárat elnevezésű internetes környezetvédelmi vetélkedőn, a MOZAIK tankönyvkiadó internetes tanulmányi versenyein, valamint a Szivárvány levelezős versenyein is részt vettek (Csirke Péter 4.o. tanuló matematikából az országos fordulóba is bekerült)

néptáncosaink ősszel felléptek a - Pécsváradi Leányvásáron, s tavasszal a Komlón a Baranya megyei néptánc találkozón vettek részt

Német tánccsoport fellépése - Mindszentgodisa, búcsú Az iskola német cigány és néptánccsoportjainak bemutatóit július 5-én délután láthatják legközelebb Mg-án a Juliálison

ISK-s tanulóink 3 korcsoportban 10 körzeti labdarúgó tornán vettek részt, ahol a 2. és 3. helyezéseket érték el Nagy Balázs 7. o tanuló teljesítményéért érmet kapott

felsős focisták részt vettek Egyházaskozáron a Cimea kupán is ahol a 3. helyet szerezték meg, legjobb csatár címet Nidermayer Máté 8. o. tanuló kapta meg. Ő az a tanuló, aki 9 éve különböző labdarúgó szakosztályok leigazolt játékosa. Jelenleg a pécsi PMFC utánpótlás csapatának a tagja, valamint korosztályában Dél-Magyarországi magyar válogatott kerettag Gratulálunk és további sikereket kívánunk.

7 diák ért el kitűnő tanulmányi eredményt (Lukács Liza, Laczkó Vivien és Balog Zsófia 2.o tanulók
Székely Kristóf 3. o. tanuló
Nagy Alexandra és Csirke Péter 4. o valamint Lukács Lili Anna 5. osztályos tanulók)

Az egész évben végzett eredményes munkáért, tanulmányi és sportversenyeken nyújtott teljesítményekért, közösségi munkáért, példamutató magatartásért és szorgalomért a következő tanulók könyvjutalomban részesülnek: Kérem osztályonként a következő tanulók jöjjenek ki és vegyék át jutalmukat!
Első osztályból: Léder Krisztián, Bocz Henrietta, Fenyvesi Virág, Balog Kíra
Második osztályból: Balog Zsófia, Laczkó Vivien, Batizi Eszter, Lukács Liza Dóra
Harmadik osztályból: Orsós József Renátó, Székely Kristóf, Troll Szabina,
Negyedik osztályból: Kispál Attila, Csirke Péter, Orsós Erzsébet, Orsós Lajos, Nagy Alexandra
Ötödik osztályból: Bosnyák Dániel, Batizi Szidónia, Lukács Lili Anna
Hatodik osztályból: Kőszegi Dániel, Panta Zsófia, Miklós Nikolett
Hetedik osztály: Bajnai Vivien, Nagy Balázs
Nyolcadik osztályból: Nidermayer Máté, Orsós Henrietta

Köszönöm a kollégáknak és helyettesemnek a színvonalas szakmai munkát, mellyel eredményessé tették a 2013-2014-es tanévet is, annak ellenére, hogy szeptembertől sokkal több kötelező feladat várt rájuk! Mindannyian azon munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekből, a bennük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre, azért, hogy életükre, munkájukra igényes, felnőttként jól boldoguló, kiegyensúlyozott személyiségeket neveljünk. Eredményesek továbbra is csak akkor leszünk, ha megőrizzük az iskolánkra jellemző otthonosságot, családias légkört, s szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a családokkal. Ahhoz, hogy a mindennapi munka gördülékenyen menjen nagymértékben hozzájárult iskolatitkárunk, Eszti néni, technikai dolgozóink, Ilonka néni, Irma néni és Sanyi bácsi, valamint a második félévtől portásunk és mindazok a közfoglalkoztatottak akik besegítettek pedagógusainknak a tanulók ellátásában. Köszönjük munkájukat. Tanulóink egészséges testi és lelki fejlődéséhez nagymértékben hozzájárult védőnőnk (Katonáné Bánfalvi Veronika), logopédusunk (Laczkó Ivetta), gyógy-testnevelőnk (Burán Beáta), szociális munkásunk (Raffael István). Nekik is szeretném megköszönni munkájukat. Köszönjük a szülők és a Szülői Szervezet tagjainak áldozatos munkáját, hisz a különböző programok lebonyolításában nagyon sok segítséget nyújtottak. Támogatták iskolánkat a különböző rendezvények (kézműves vásárra való készülés és farsang) kirándulások az év végi Sport és gyermeknap megvalósításában.

Fuchs Károlyné
igazgató

45

2014.06.26

III. Livincai Gyermek Horgászverseny

44

2014.06.13

Gyermeknap és horgászverseny

43

2014.05.29

Schőn Jánosnét köszöntöttük...

Schőn Jánosnét köszöntöttük 90-edik születés napja alkalmából. Községünk jegyzője Ranyhóczkiné Ácsa Andrea és Megyeri Vilmos polgármester köszöntötte a 90 éves Schőn Jánosnét, aki Felsőmindszenten született 1924.05.22. Reinhardt Klára néven. Átadták az Emberi Erőforrások Miniszterének Emléklapját, majd Orsós Roland 3. osztályos és Léder Krisztián 1. osztályos tanulók verssel köszöntötték.
Sok Boldog Születésnapot Kívánunk!

42

2014.05.23

HorgászversenyMájus 3-án megrendezésre kerûlt a 2014 évi horgászverseny, melyet immár 27-dik alkalommal rendeztünk meg. A jó hangulatú verseny után Margit rendkívül izletes halászléje tette fel az i-re a pontot.Eredmények:


I. hely János Deák Tibor 2 ponty, 2 dévér összesen 3kg 58dkg

II. hely Orsós Tamás 1 ponty 2,04kg

III. hely idõsebb Goldstein Gyula 1 ponty 1,53kg

IV. hely Fehér Sándor 1 ponty 1,52kg

Különdíjat kapott Kiss Balázs igjú horgászpalánta.


Görbüljön a bot!
Nagy Tibor elnök

41

2014.05.05

Nőnapi Bál

40

2014.03.03

Februári Macskabál

39

2014.02.22

Farsangi Bál

38

2014.01.30

Álláshirdetés: Könyvtáros

37

2014.01.21

Álláshirdetés: Könyvelő

36

2014.01.21

2013

A Télapó Mindszentgodisán

December 6-án megérkezett a Télapó Mindszentgodisára. A gyerekek énekkel várták. Majd az alsó tagozatosok verset mondtak neki. Minden 14 év alatti gyerek csomagot kapott a Mikulástól.

35

2013.12.07

Labdarúgó mérkőzés 11.17

A megye IV. labdarúgó bajnokság őszi idényének utolsó fordulójában Mindszentgodisa csapat Orfűre utazott. A mérkőzés első félidejében a csapatok nagyon kiegyenlítetten játszottak, az első félidőt 1-1-as eredménnyel zártuk, majd a második félidőben sikerült a vezetést megszereznünk, és az utolsó 20 percben 4 gólt sikerült rúgnunk. A végeredmény: Orfű-Mindszentgodisa 3-6 Gólszerzők: Nagy Roland (1), Horváth István (2), Haraszin Ferenc (1), Csák Ákos (2)

34

2013.11.19

Munkalehetőség

Rehabilitációs járadékon lévő lakosok részére a TÁMOP - 1.1.2. program keretében az önkormányzat munkalehetőséget tud biztosítani. Alkalmazási feltétel a Munkaügyi Központnál regisztrált álláskeresőnek kell lenni. Valamint együtt kell működni a TÁMOP irodával, amely szintén a Bajcsy Zsilinszky úton van az ÁNTSZ épületében 5-ös házszám. Bővebb felvilágosítást Megyeri Vilmos polgármestertől lehet kérni, amelyhez a rehabilitációs járadékról szóló határozatát hozza magával.

33

2013.11.04

Labdarúgó mérkőzés 10.27

2013.10.27-én Hetvehely labdarúgó csapata érkezett Mindszentgodisára. A mérkőzés 3. percében az ellenfél már megszerezte a vezetést, az első félidőt 1-3-as eredménnyel zártuk, és hiába volt rá esély a második félidő 3-3-as eredményénél, hogy talán sikerül megnyerni a mérkőzést, gólt már nem sikerült szereznünk, viszont az utolsó percekben 2 gólt is kaptunk. A végeredmény: Mindszentgodisa-Hetvehely 3-5 Gólszerzők: Joós László (1), Horváth István (2) Következő mérkőzés Abaligeten lesz 2013.11.03-án 13.30-kor!

32

2013.10.30

Mindszenti búcsú

Jól sikerült a Mindszenti búcsú. Még az idő is kegyes volt hozzánk, hiszen ragyogó napfénnyel köszöntött be a búcsú napja. A délutáni programokra igen nagy számban érkeztek az érdeklődők. A színpadon folyamatosan léptek fel a Mindszentgodisai táncos lábú csoportok. Őket a pécsi Ecc-Pecc zenekar követte, majd fergeteges Kaangoo bemutatóval zárult a program. Közben a parkban a gyerekek körhintán, ugrálóvárban érezték jól magukat és sokan felültek a pónilóra, a quad-ozásnál pedig sorba is kellett állni. Az nagyobbak játékos ügyességi vetélkedőn mérték össze tehetségüket.

31

2013.10.28

Író-olvasó találkozó

Író-olvasó találkozóra került sor a könyvtár szervezésében. Mindszentgodisára látogatott Varga László író, aki többek között "Falu a nyárfák alatt " címmel írt könyvet, történelmi visszatekintést testvértelepülésünkről Tósnyárasdról. Szilvási Zoltán polgármester és felesége kísérték el hozzánk és néhány napot körünkben töltenek. A látogatás fő célja az idősek emlékeinek összegyűjtése, lejegyzése, hogy az utókor okulására, egy újabb kiadványban ezek leírásra kerüljenek.

30

2013.10.28

Mindszenti Búcsú

29

2013.10.24

Labdarúgó mérkőzés 10.20

A labdarúgó bajnokság 9. fordulójában Mindszentgodisa csapata Nagydobszára utazott. A mérkőzés nehezen indult, az ellenfél már a 15.percben megszerezte a vezetést, és hiába volt az „egyenlítő gól”, sajnos az első félidőt 4-1-es hátránnyal zártuk. A második félidőben sem volt több sikerünk, gólt nem sikerült szereznünk, igaz, hogy a Nagydobszai játékosok sem találtak már be a kapunkba. A végeredmény: Nagydobsza-Mindszentgodisa 4-1. Következő mérkőzésünk 2013.10.27—én 13.30-kor lesz Hetvehely csapata ellen.

28

2013.10.22

Riasztórendszer és térfigyelő kamerák

Riasztórendszerrel lett ellátva az Önkormányzati Hivatal épületének mindkét szárnya. Ezen kívül 4 térfigyelő kamera is elhelyezésre került, melyek a Művelődési Ház előtti teret és a Godisa felől érkező, a Bakóca felől érkező forgalmat, valamint a hátsó bejáratokat és a Szabadidő Parkra látnak rá.

27

2013.10.16

Idősek napja

Több mint 70 idős korú jött el az Idősek Világnapja alkalmából rendezett köszöntő műsorra és vacsorára. Megyeri Vilmos polgármester köszöntő verse után, először az óvodások mondtak verset. Ezt követően az iskolás gyerekek és a Mindszentgodisai Zenebarátook Köre kórus műsora következett. Utánuk a Rózsabimbó utánpótlás (6. osztályosok) adtak elő egy tréfás népi játékot. A műsort a kórus, a Nyugdíjasok indulójával zárta. A jó hangulathoz a vacsora alatt és után a Doki zenekar szolgáltatott zenét, amelynek hatására számosan táncra perdültek. Külön örömünkre szolgált, hogy az esten megjelent Bayerle Józsefné (95) a falu legidősebb hölgye és Rapp János (88) a falu legöregebb férfia is. Isten éltesse Őket még sokáig!

26

2013.10.16

Véradókat köszöntött a Vöröskereszt Mindszentgodisán

Véradókat köszöntött a Vöröskereszt Mindszentgodisán. A családias kis ünnepen emlékplakettet illetve ajándékot kaptak azok a véradók, akik elérték, meghaladták a 10, 20 , 25, 30, 40, 50, alkalommal történt véradást. 25-ös véradók: Orsós Lajos Bem u. 34 és Szabó József Petőfi u. 7. 50-es véradók: Balogh Józsefné Szabadság u. 4., Balog Sándor Béke u. 17.; Bite Zoltánné Kossuth L. u. 94 60-as váradók. Biczó Géza Fő u. 16, Kiss József Kossuth L. u. 14. 80-as véradásért: Meitert Lászlóné Fő u. 90-es váradásért Szabó József Kossuth L. u. 46 kapott oklevelet és ajándék csomagot.

Megyei kitüntetésben részesült BIMBÓ BALÁZS aki 100 alkalommal adott vért. Itt említem meg újra NAGY JENŐT aki Balogh Zoltán EMMI minisztertől vehette át az életmentőknek járó kitüntetést.

25

2013.10.16

Labdarúgó mérkőzés 10.13

A labdarúgó bajnokság 8. fordulójában Mindszentgodisa csapata Szentegát csapatával mérkőzött meg. Az első félidő végén csapatunk már 3-0-s fölényre tett szert, majd a második félidőben még 2 gólt sikerült az ellenfél kapujába lőni, igaz, hogy sajnos az ellenfélnek is sikerült 2 gólt lőnie. A végeredmény: Mindszentgodisa-Szentegát: 5-2 Gólszerzők: Nagy Roland (2), Lukács Attila (1), Csák Ákos (1), Fehér Tamás (1) Következő mérkőzésünk Nagydobsza csapata ellen lesz október 19-én (szombaton) 14.30-kor Nagydobszán!

24

2013.10.15

Labdarúgó mérkőzés 10.06

A labdarúgó bajnokság 7. fordulójában Mindszentgodisa csapata Almamellékre utazott. A mérkőzés nem indult könnyen, a hazai csapat már a 8. percben megszerezte a vezetést, majd a 38. percben egy 11-esből sajnos megszerezték a második góljukat is. Az első félidő végét csapatunk 2-0 hátránnyal zárta, majd a második félidőben az 58. percben megszereztük a „szépítő” gólunkat Lukács Attila személyében. A 75. percben egy játékosunk kiállításra került, így a mérkőzést sajnos 10 játékossal kellett befejezni. Az eredmény: Almamellék-Mindszentgodisa 2-0 Következő mérkőzés Mindszentgodisán lesz Szentegát csapata ellen 2013.10.13-án 15.00-kor!

23

2013.10.10

Óvodások szüreti felvonulása

Október 4-én tartották az óvodások hagyományos szüreti felvonulásukat. Bemutatták műsorukat Godisán, Kishajmáson, Mindszenten, Kisbesztercén, Bakócán is. Dicséret illeti a gyerekeket az ügyes produkcióért és természetesen az óvodai dolgozókat a betanítással végzett munkáért. Külön örömünkre szolgált, hogy a szeptemberben nyugdíjba vonult Óvó Néni (Bayerle Tiborné) is együtt szerepelt a gyerekekkel.

22

2013.10.06

Szeptember 21. Megemlékezés

A Mindszentgodisai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. szeptember 20-án a Mindszentgodisai szabadidő parkban az egykori Felsőmindszent és Godisa településeken élő, szülőföldjüktől megfosztott Német családok emlékére emlékkövet állított, melyen emléktáblát helyezett el, és azt ünnepélyes keretek között, a még élő kitelepítettek jelenlétében felavatott, és megkoszorúzott.

2013.szeptember 21-én, az emléktábla avatás első évfordulóján ünnepélyes megemlékezést, és koszorúzást szervezett, mely szentmisével kezdődött, melyet Rostás Jenő apát főtisztelendő Úr celebrált. A szentmisét követően a meghívott vendégek, valamint az érdeklődők a szabadidő parkban szervezett műsoron vettek részt. A koszorúzási ünnepélyen a Magyar, valamint a Magyarországi Németek Himnuszát követően Diószegi Antalné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről majd Megyeri Vilmos településünk polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, és elmondták az ünnepi beszédjüket.

A megemlékezés műsorában fellépet a Mindszentgodisai Zenebarátok Kórusa, Markó Mihály, és Bajnai Vivien akik verset mondtak el, valamint Kiskároly János, volt Felsőmindszenti lakos a Magyarok Világszövetségének a Himnuszát adta elő.

A műsort követően a kitelepítettek nevében Korhammer János és felesége Edit asszony, a Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről Künsztler Mária és Wajandt Gábor, Mindszentgodisai Önkormányzat részéről Megyeri Vilmos Polgármester és dr. Nyuschalné Wimmer Piroska képviselő helyezték el az emlékezés koszorúját.

A megemlékezést követően a szervező Nemzetiségi Önkormányzat a meghívott vendégei részére fogadást tartott, az Általános Iskola ebédlőjében.

Ezúton is köszönetet mondunk minden megjelent vendégnek, segítőnek, támogatónak. Mindszentgodisai Német Nemzetiségi Önkormányzat

21

2013.09.25

Labdarúgó mérkőzés 09.22

A Megye IV/B labdarúgó bajnokság 5. fordulójában Mindszentgodisa csapata látogatott el Királyegyházára. A mérkőzés elején az ellenfél csapata folyamatosan támadott, végig benne volt a gólveszély, de helyzeteiket nem tudták kihasználni, majd a 44. percben csapatunk megszerezte a vezetést Horváth István góljával. A második félidőben hiába voltak helyzeteink, nem tudtuk őket gólra váltani, majd a 84. percben az ellenfél játékosa sajnos „betalált” a kapunkba és ezek után már nem is tudtunk gólt szerezni. A végeredmény: Királyegyháza-Mindszentgodisa 1-1 Következő mérkőzésünk Mindszentgodisán lesz 2013.09.29-én 16.00-kor, amikor Sellye csapata ellen fogunk játszani. Minden szurkolót szeretettel várunk!

20

2013.09.24

Tósnyárasd 900 éves

Tósnyárasd szlovákiai testvértelepülésünk ebben az évben ünnepli első írásos említésének 900 éves évfordulóját. Az ennek a tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen és szentmisén Mindszentgodisa kis küldöttséggel képviselte magát. Nagy Jenő és Varga Ilona mellett elkísért még Bézsenyi Gyuláné (Szarka Lujza), aki Tósnyárasdon született 1932-ben. Isten Éltesse még sokáig!

19

2013.09.23

Labdarúgó mérkőzés 09.15

A Megye IV/B. labdarúgó bajnokság 4. fordulójában Szentdénes csapata érkezett Mindszentgodisára. A mérkőzés nagyon jól indult, csapatunk folyamatosan támadott, és a 23. percben a vezetést is sikerült megszereznünk. Játékosaink a helyzeteket jól kihasználták és gólra is váltották. Megérdemelt győzelem volt, amely már nagyon kijárt a csapatnak. Az első félidőt 4-1-es eredménnyel zártuk, a végeredmény pedig: Mindszentgodisa-Szentdénes 6-1. Góllövők: Nagy Roland (4 gól), Fuchs Tibor (1 gól), Horváth István (1 gól) Következő mérkőzésünk Királyegyházán lesz 2013.09.22-én 16.00-kor!

18

2013.09.17

Labdarúgó mérkőzés 09.08

2013.09.08-án játszotta le Mindszentgodisa labdarúgócsapata a 2013/2014 Gravírtechnika IV/B osztály sorsolásának 3. fordulóját. Az ellenfél ezúttal Merenye csapata volt. Sajnos a játékosok létszáma rányomta bélyegét az egész mérkőzésre, az első 10 perc helyzeteinek kihagyása után, elsőként a vendégcsapat játékosa talált be a hálóba. Az első félidő végén focicsapatunk 0-2-es vesztésre állt, és sajnos a második félidőben sem sikerült javítani, a vendégek sorra lőtték a gólokat, míg a hazaiaknak - egy sérülést és egy kiállítást követően - a mérkőzést 10 játékossal kellett befejezniük. Igaz, a „szépítő gólt” azért sikerült megszerezniük. A végeredmény: Mindszentgodisa-Merenye 1-6. Következő mérkőzés is itt lesz Mindszentgodisán, 2013.09.15-én 16.30-kor, az ellenfél ezúttal Szentdénes csapata lesz!

17

2013.09.11

Godisai Bucsú

16

2013.09.06

Emléktábla koszorúzás

15

2013.09.04

Nidermayer Mátét beválogatták...

Nidermayer Mátét beválogatták az U15-ös korosztályos Magyar labdarúgó válogatott keretébe!

Máté 5 éves kora óta igazolt labdarúgó. Pályafutását Mindszentgodisa és Községe Szabadidős Sportegyesületében kezdte még óvodásként, majd megjárta a Komlói KBSK-t, a Pécsi Vasutas Spotrkört, Kozármisleny FC-t, és immár 3 éve a Pécsi MFC labdarugója. Családja segítségével, heti öt alkalommal jár másfél órás edzésre Pécsre, és a hétvégi meccsekre, egész Dunántúlon. Rendszeresen vesz részt nemzetközi tornákon klubjával, megjárta Spanyolországot, többször focizott Horvátországban, és Németországban. Kétszer kapott meghívót a Felcsúti Puskás Ferenc Akadémiára, illetve a Székesfehérvári Illés Akadémiára, de hű maradt a Baranyai klubhoz. A 8 évnyi kitartó munka eredményeként Máté 1 éve Baranya Megyei korosztályos válogatott, mintegy fél éve Dél-Magyarországi válogatott, és 2013 augusztus 19 –én a Magyar Labdarúgó Szövetségtől átvehette, és hivatalosan is magára ölthette a címeres mezt.

14

2013.08.31

Augusztus 20

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Róma Katolikus Egyházközség meghívja Önt és Kedves Családját a

2013. augusztus 20-án délután 15 órakor

megtartásra kerülő Szent István napi ünnepi misére és az azt követő műsorra. A misét Medgyesi György plébános halálának 20. évfordulójára ajánljuk fel. A mise utány az új kenyér ünnepére megáldott kenyeret szeretet vendégség keretében osztjuk ki.

13

2013.08.17

Letöltések

Nyomtatványok

Linkek

Miserend

Május

Műv. Ház

Birkózó edzés

Hétköznap

17:00 - 18:00

Látogatók

Látogatók online: 4

Copyright 2013-2020 Mindszentgodisa | www.mindszentgodisa.hu | Minden jog fenntartva!