Programok

Díszpolgáraink

Kitüntetettjeink


Bemutatkozás


Mindszentgodisa a Dél–dunántúli régió települése, Baranya megye északi részén helyezkedik el, a megyeszékhelytol 35 kilométeres távolságban. A község a Zselic keleti mezsgyéjén található, a Hegyháttal is határos, hosszú völgyben fekszik. A három településrész gazdaságföldrajzi helyzete elszigetelt. A Pécs – Kaposvári 66-os útról Oroszlónál kell letérni a 6601-es útra, majd 1 km után a 66102-es ötöd rendu és állapotú út vezet be a völgybe.

Községünk Felsomindszent és Godisa egyesítésébol jött létre 1977. április 1-jén; majd 1979-ben csatolták hozzá a szomszédos Gyümölcsényt.

Vidékünk kedvezotlen adottságú, de gazdag hagyományokkal rendelkezik. Gazdagságát a mindenkor itt lakók munkája, a mindennapos létért való küzdelem tette teljessé.

Folyamatosan meglévo településeket az Árpád-házi királyok utolsó szakaszában találunk és ezek a falvak élnek részben napjainkban is.

A község a régmúlttól kezdve – 1800-as évek – körjegyzoségi székhely volt és még jelenleg is az. A településen szervezodött Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Önkormányzat is. 2013 január 1-tol a Hegyháti járáshoz tartozik. Elhelyezkedésébol fakadóan a leghátrányosabb helyzetu települések felsorolásában éppúgy megtalálhatók, mint a jelentos munkanélküliséggel sújtott településekrol szóló 240/2006.(XI.30.) rendeletben.

A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések igen sokrétuen tagozódó mikro társadalommal rendelkeznek, mely az 50-60 éves múlttal magyarázható. A múltat tekintve, többféle tevékenység folytatása volt jellemzo. A múlt század közepe táján megindult Komlói szénbányászat fejlesztés, valamint a Pécsi szén- és uránbánya, vonzotta más tájakról a munkaerot, melynek egy része aztán itt telepedett le. A hagyományosan mezogazdasági jellegu lakosság összetétele átalakult. Ezzel együtt történt meg a Hosszúmezoi putri telep felszámolása és a Godisai részen kialakított Újtelepre, a roma származású lakosság beköltöztetése. A ’70-es évek elején új általános iskola épült, mely körzeti iskolaként muködik a mai napig. Bakóca, Kisbeszterce, Kishajmás falvak közösen muködtetik az óvodát és a napközi konyhát. Az óvoda két csoportjába 54 gyermek jár, az iskola 8 osztályos 120 gyerekkel, mind a két intézményben folyik német és cigány nemzetiségi nevelés.

A települések társadalmi összetétele meglehetosen vegyes. A bányák bezárása a mezogazdasági termelés iparosodása miatt munkanélküliség aránya az össz lakosság arányában 15 %-os. A fiatal lakosság, képzettségtol függetlenül, jelenleg a közeli városokban (Sásd, Komló, Pécs, Dombóvár) találhat magának munka-, és szórakozási lehetoséget, a városba való eljutás azonban, a rossz tömegközlekedés miatt, nehézségeket jelent. A körjegyzoség területén napjainkban 1530 fo él. Az idoskorúak aránya jelentos. A lakosságszám csökkenése 2000. év óta igen figyelemre méltó 21 %-os. A körjegyzoség területe alapvetoen magyar lakta település, melybol a roma származású 38 %, németajkú 4 %.

A házi orvos Mindszentgodisán és rendel, de a godisai településrészen is van heti egy háziorvosi rendelés, a fogorvos Sásdon, míg rendelointézeti ellátás Dombóváron érheto el. A körzeti állatorvos Mindszentgodisán lakik.

A Mindszentgodisa és Környezetének Szabadidos Sportegyesület kereteiben futball, asztalitenisz, sakk, távlovagló és testkultúra szakosztály is muködik.

A településen van mozgó könyvtári és teleház szolgáltatás. A Mindszentgodisáért Egyesület pályázatokkal írásával és megvalósításával segíti a település helyzetének javítását és az egyesület kereti között muködik a Mindszentgodisai Zenebarátok Köre kórus. Muködik néptánc együttes, valamint az iskolában folyik cigánytánc és némettánc oktatás is. A Római Katolikus Egyház Mindszentgodisai egyházközségének világi vezetése komoly intenzitással vesz részt a falu életében.

Letöltések

Nyomtatványok

Linkek

Miserend

Május

Műv. Ház

Birkózó edzés

Hétköznap

17:00 - 18:00

Látogatók

Látogatók online: 25

Copyright 2013-2020 Mindszentgodisa | www.mindszentgodisa.hu | Minden jog fenntartva!