Programok

Díszpolgáraink

Kitüntetettjeink

Akadálymentesített verzió


Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti-járásban
EFOP-3.9.2-16-2017-00044
Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti-járásban

A „Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban” című projekt alapvető célja a helyi együttműködésekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázásával a Hegyháti járás hátrányos helyzetű térségének fejlesztése, valamint a helyi lakosság esélyegyenlőségének biztosítása. A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett Hegyháti járásban érintett 7 önkormányzat és a társulás konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok: Sásd Város Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 3053 fő rendelkezik) Gödre Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 844 fő rendelkezik) Meződ Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 129 fő rendelkezik) Mindszentgodisa Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 836 fő rendelkezik) Palé Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 90 fő rendelkezik) Varga Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 82 fő rendelkezik) Vázsnok  Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 139fő rendelkezik) Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás. A projekt által érintett települések bemutatásánál jól kirajzolódtak azok a problémák, amelyek a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulásának legfontosabb gátjai. Különösen érzékeny csoport ebből a szempontból az óvodába és iskolába járó gyermekeké, így a projekt különös figyelmet fordít rájuk. A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt szakmai tartalmának részét képezi a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása ösztöndíj formájában, ezáltal segítve és motiválva a tanulmányi előmenetelüket, amely a legtöbb esetben az egyetlen kiugrási lehetőséget jelenti a kialakult és állandósulni látszó negatív helyzetből. Az óvodai képzés támogatása és fejlesztése szintén jelentékeny részét képezi a projekt szakmai tartalmának. Ide sorolható többek között az óvodapedagógusok szakmai továbbképzése, amely a helyi igényekre reagálva igyekszik színesíteni és hatékonyabbá tenni az intézményekben folyó képzést. A gyermekek esélyegyenlőségének javítását szolgálják a projekt óvodások megcélzó programjai is. Ezek közé a programok közé tartoznak a tehetségprogramok, egészségnapok, személyiségfejlesztő rendezvények és kompetencia-fejlesztő események is. Fontos szempont továbbá a gyermekek nevelésénél az intézmény dolgozói és a szülők közötti kapcsolat és együttműködés, amely elengedhetetlen a pozitív eredmények eléréséhez. Az óvodások mellett az iskolások érintő programok is helyet kaptak a projektben. Ennek képezi részét az eredi iskola, az ökotúra vagy a sportágválasztó, amely lehetőséget teremt az általános iskolai tanulók látásmódjának bővítésére. Emellett természetesen a diákok megfelelő jövőképének kialakítása és tanulmányi előmenetelük támogatása is kulcsfontosságú, így ehhez kapcsolódóan a tervek között szerepel a tehetséggondozás, az életpálya építés külső szereplők, minták bevonásával, valamint a pályaválasztási hét megszervezése is. Az esélyegyenlőség és a modern munkaerő piaci kihívásokra reagálva az iskolán kívüli nyelvtanulás ösztönzése és támogatása is figyelmet érdemel a térségben, amely a pozitív változások alapjául szolgálhat a közeljövőben. Az oktatásfejlesztésen túl megkerülhetetlen a helyi problémákra történő reflektálás. A foglalkoztatási helyzet, a munkanélküliség és a jövedelmi viszonyok tükrében fontos feladatnak tűnik a tudatos pénzügyi magatartás kialakítása a tanulókban akár már az általános iskolai tanulmányaik során, ezzel ugyanis nem csupán a jövőben, hanem a jelenben is segíthetik családjaik boldogulását. A projekt feladatainak ellátásához partnerként a KLIK Szigetvári Tankerületét, a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központot, a Sásdi Általános Művelődési Központot, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát, valamint az Engedd, hogy segíthessünk" Alapítványt vonjuk be együttműködési megállapodást keretében.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. 03. 01. – 2021. 02. 28.

Támogatás összege: 243 322 955 Ft

Támogatás mértéke: 100%


Letölthető dokumentumok:


EFOP-3.9.2-16-2017-00044
Támogatási szerződés
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
Megvalósíthatósági Tanulmány
Adatkezelési tájékoztató

Letöltések

Nyomtatványok

Linkek

Miserend

Május

Műv. Ház

Birkózó edzés

Hétköznap

17:00 - 18:00

Látogatók

Látogatók online: 37

Copyright 2013-2020 Mindszentgodisa | www.mindszentgodisa.hu | Minden jog fenntartva!