Programok

Díszpolgáraink

Kitüntetettjeink


Schóber József


1979-ben, 18 évesen került a Mindszentgodisai Iskolába. Képesítés nélküli nevelőként alsós napközis csoportot vezetett. Később levelező tagozaton a Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett, de közben már a felsősöknek történelmet és majdnem 20 évig testnevelést és rajzot tanított. Nagy hittel és lelkesen oktatta a gyermekeket a tudomány, a sport és a művészetek megismerésére. Elkötelezett természetbarát, környezetét szerető és tisztelő emberként bevezette az iskolában a természetjáró szakkört, rendszeresen hétvégi túrákat szervezett a környéken. Éveken keresztül több napos vándortáborokat vezetett a diákoknak az ország különböző kék-túra útvonalain. Az ő felkészítő munkája eredményeképpen a mindszentgodisai tanulók mindig élen jártak a körzeti- és megyei városismereti vetélkedőkön, előkelő helyeket értek el a Fekete Istvánról elnevezett, valamint más egyéb elméleti- és túra versenyeken. Közben tagja lett a Baranya Megyei Természetjáró Szövetségnek és ekkor már nemcsak a helybéli gyermekek számára, hanem Pécsett és a Zselicség más-más pontjain a felnőtteknek is túravezetője lett. 1998-tól 2013. január elsejéig a Mindszentgodisai Iskola igazgatójaként végezte munkáját, letette a vezetői szakvizsgát és elvégezte a Média-és mozgóképkultúra oktatásához szükséges továbbképzést. Az ő irányítása alatt történt meg, PHARE pályázat keretén belül az iskola épületének felújítása, új szinttel való megemelése, a számítástechnikai terem kialakítása. Mindig szerette a kihívásokat és ezek elfogadására sarkallta tantestületét is. A HEFOP pályázat során a tantestület több módszertani továbbképzésen vett részt. A pedagógusok az ott elsajátított alternatív (ma már elfogadott) tanítási és tanulásszervezési eljárásokat alkalmazva igyekeznek a hátrányos helyzetű tanulók számára a korszerű és hasznos tudást átadni. A 10 éve bevezetett integrált pedagógiai rendszerbe történt belépés óta az iskola tantermeibe új tanulói asztalok, székek kerültek, haladva a kor követelményeivel. Az igazgató Úr kitartása újabb és újabb sikeres pályázatokat, ezáltal pénzt és eszközöket hozott az iskolába. A 2011/2012-es tanévben az Iskola-háló pályázat keretén belül a környezetvédelem került előtérbe, melynek lelkes aktivistája Schóber tanár úr. Az erdei iskolák bevezetése, minden évben az újbóli megszervezése is az ő önként vállalt feladatai közé tartozott és immár ez is 10 éve működik. Mindezek mellett rendszeresen felkészítette tanítványait körzeti, megyei és országos történelem versenyekre.

Schóber Józsefnek megköszönve eddigi munkáját, új munkahelyén sikeres munkát, boldog, aktív életet kívánok.

Letöltések

Nyomtatványok

Linkek

Miserend

Május

Műv. Ház

Birkózó edzés

Hétköznap

17:00 - 18:00

Látogatók

Látogatók online: 19

Copyright 2013-2020 Mindszentgodisa | www.mindszentgodisa.hu | Minden jog fenntartva!