Programok

Díszpolgáraink

Kitüntetettjeink


Varga László


1948. június 12-án született Tósnyárasdon, a galántai járás egyik kisfalujában. Az alapiskola alsó tagozatát szülőfalujában, a felső tagozatot Galántán végezte el, magyar tannyelvű alapiskolában. 1963-1966 között a Galántai Magyar Tannyelvű Középiskolát látogatta, ahol érettségi bizonyítványt szerzett. Tanulmányait a Pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészkarán folytatta, ahol 1971-ben szerezett tanári oklevelet történelem és nevelés-tudományi szakon.


1970-ben a Tósnyárasdi Csemadok helyi szervezetének elnökévé választották.


1972-ben megnősült, felesége Varga Lancz Etelka (1948) magyar-szlovák szakos tanítónő. 1973-ban feleségével Nagymegyerre költöztek, és ott élnek a mai napig, mint a helyi középiskola nyugalmazott tanárai.


Három gyermekünk született, László, Emese, Zsolt.


Nagymegyerre kerülése után rövid időn belül bekapcsolódott a város kulturális életébe. 1977-2013 között a több mint 600 tagú helyi Csemadok alapszervezet elnökeként is tevékenykedett. Ezzel párhuzamosan aktívan dolgozott a Szövetség járási és országos szerveiben is. 1986-1990 között a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának titkárának választották.


1980-ban a nagymegyeri tájház egyik alapítója volt, és jelenleg is ennek a tájháznak a gondnoka, aki folyamatosan, nagy lelkesedéssel és töretlen erővel foglalkozik helytörténeti kutatással. Az elmúlt két évtizedben ennek alapján közel 40 kiadványnak volt szerzője, illetve társszerzője, köztük szülőfalujáról Tósnyárasdról, illetve Nagymegyerről készült monográfiáknak. A kilencvenes évektől számos helyi köztéri szobor, emléktábla létrehozása fűződik nevéhez. Ugyancsak a kilencvenes évektől 2017-es évig a város krónikaírója, a kulturális és iskolaügyi bizottság tagja, a műemlékvédelmi bizottság elnöke volt.


Ezért a tevékenységért 2012-ben a szlovákiai magyar helytörténészek szövetsége, a Pro Patria díjjal, 2014-ben Nagymegyer város polgármestere „Polgármesteri díjjal” tüntette ki. Több évtizedes pedagógiai munkájáért 2009-ben Nagyszombat Megye elnöke emléklapját vehette át. A jelenleg időszakban a Nagymegyeri Értéktár Bizottság elnöki funkcióját is betölti.


Külön köszönet illeti a ma bemutatásra kerülő, az át- és kitelepítések történelmét feldolgozó „Mátyusföldről Baranyába …” c. könyv megírásáért, mely Tósnyárasd és Mindszentgodisa lakónak hányattatásait és a két település több mint 50 éves barátságát dolgozza fel.


Letöltések

Nyomtatványok

Linkek

Miserend

Május

Műv. Ház

Birkózó edzés

Hétköznap

17:00 - 18:00

Látogatók

Látogatók online: 30

Copyright 2013-2020 Mindszentgodisa | www.mindszentgodisa.hu | Minden jog fenntartva!